Mediawijsheid 2

Mediawijsheid 2

Mediales 2

Onderwerp: Mobiele telefoons

Leerdoel: Wij zijn ons bewust van wat de mogelijkheden van mobieltjes zijn, waarom wij ze gebruiken en
wat de gevaren zijn voor zover wij ze zelf kunnen bedenken.

Leermiddelen: kringgesprek, telefoon, mobieltje, I-Phone, blikjestelefoon (twee conservenblikken met
2 gaatjes in de bodem en 10 meter touw). Plaatjes van indianen, rooksignalen, tamtam. Een morsesleutel
of de code laten ervaren door te klappen met de handen.

Verdere benodigdheden: Moviemaker (officepakket windows), microfoon of muziek, een youtube account

Denken aan: Mogen je leerlingen op foto’s en mogen je leerlingen op youtube? (bespreek dit van te voren
met de ouders)

Het kringgesprek begint met een filmpje van beeldbank
http://www.schooltv.nl/video/blikjes-telefoon-blikgeluiden/#q=telefoon
Het gesprek gaat verder over de geschiedenis van de telefoon.

– Kinderen gaan nu zelf terug in de tijd.
– Hoe deden mensen dat vroeger? (oertijd/indianen)
– De morsecode kan uitgelegd worden door een morsesleutel mee te nemen maar kan ook goed
ervaren worden door de kinderen bijvoorbeeld het SOS te laten klappen (3x kort, 3x lang, 3x kort)
– Er wordt uitgelegd wie Bell was en wat een telefoon deed?
– We gaan de blikjestelefoon uitproberen!
– Terug in de kring wisselen we ervaringen uit over wat we hoorden en voelden.
– De aanwezige mobieltjes worden bekeken en de mogelijkheden ervan gebruikt (foto’s, filmpje maken,
geluid opnemen, ringtones luisteren etc)
– Dan gaan we gestuurd vragen
– Wie hebben er een eigen mobieltje of welke ouders, zusjes, broers hebben er eentje?
– Waar gebruik je die voor?
– Wat kan je er nog meer mee?
– Wanneer kan je hem goed gebruiken?
– Wat is er lastig aan?
– Wanner mag je hem niet gebruiken en waarom niet?
– Wanneer mag je hem juist wel gebruiken en waarom dan juist wel?

De kinderen gaan nu tekenen. Alles uit het gesprek mogen ze tekenen. Ze mogen ook posters maken.
Bij de foto’s tijdens het gebruik van de blikjestelefoon en bij de foto’s gemaakt van de tekeningen wordt
tekst in paint gezet door een leerling)
Er wordt een juiste volgorde gezocht voor het plaatsen van de foto’s in Moviemaker.
In ons geval (omdat er geen microfoon in de schoolcomputer kan) heb ik op mijn eigen mobiel de kinderen
teksten laten inspreken.
De teksten kunnen zo overgezet worden in moviemaker.
Als de film klaar is en opgeslagen dan kan deze gepubliceerd worden.
De link naar het filmpje wordt in het contactschriftje gezet zodat de leerlingen het filmpje thuis aan hun
ouders/verzorgers kunnen laten zien.

Voorbeeld:

Veel plezier!

Geef een reactie