Ons sponsorkind

compassion_graphicOver Compassion:

Wij sponsoren via Compassion een kind uit Kenia.

Compassion is een Christelijke organisatie met een duidelijke visie:

Natuurlijk wil iedereen armoede de wereld uit hebben. Alhoewel armoede een complex probleem is, gelooft Compassion dat verandering mogelijk is. Eén voor één bieden ze kinderen een kans op een leven zonder armoede. Door hen op het gebied van lichaam, ziel én geest te helpen, willen ze armoede doorbreken.

Ze geloven in kinderen! Als kinderen de kans krijgen op een beter leven, zien ze vaak dat de hele gemeenschap uit de greep van armoede en fatalistische denkbeelden los kan breken. Al hun activiteiten zijn gericht op het doel om te voorzien in de behoeften van individuele kinderen. Ze willen de wereld veranderen met een één-op-één-benadering en het werkt écht!

Het wereldwijde werk van Compassion bestaat al ruim vijftig jaar. Het begon allemaal met één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson.

Hij was vanuit de Verenigde Staten als legerpredikant uitgezonden naar Korea. Toen hij op een morgen een wandeling maakte door Seoul, zag hij arbeiders die bezig waren met het opruimen van de lichamen van straatkinderen die ‘s nachts waren overleden. Andere kinderen werden ‘wakker geschopt’ door de arbeiders.

Toen Everett Swanson terugkeerde naar de Verenigde Staten, vertelde hij een vriend over de nood van de Koreaanse kinderen. Deze antwoordde met de vraag: “Je hebt grote nood en grote mogelijkheden gezien. Maar wat ga jij daar aan doen?”

Na zijn thuiskomst kreeg hij van verschillende mensen cheques ‘voor de armen in Korea’. Everett Swanson zag dat als een bevestiging van God. Het eerste geld gebruikte Everett om een weeshuis te ondersteunen. Binnen korte tijd kwamen er meer weeshuizen bij en al snel bleek dat er behoefte was aan hulp op lange termijn. Daarom zette Everett een sponsorprogramma op. Op deze manier kon een gewoon gezin een kind in nood ondersteunen.

Compassion Nederland heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving  dat toezicht houdt op verantwoorde besteding van de inkomsten. Een van de voorwaarden om het CBF keurmerk te krijgen, is dat het kostenpercentage voor de fondswerving maximaal 25% mag zijn. Dit houdt in dat minimaal 75% van alle giften en maandelijkse bijdragen wordt gebruikt om hulp te geven aan de sponsorkinderen. In het afgelopen boekjaar lag het kostenpercentage fondsenwerving op 7,4% en bleven wij dus ruim binnen de vastgestelde grenzen.

De maandelijkse sponsorbijdrage wordt niet rechtstreeks naar het kind of zijn of haar familie gestuurd. In plaats daarvan wordt het naar het Compassion project gestuurd dat door de plaatselijke kerk wordt geleid. Het wordt daar op een verstandige manier gebruikt om te voorzien in uiteenlopende behoeften van het kind.

Hij heet Ambrose Munyao Monicah

 

Dit is Ambrose.

Hij is geboren op 29 september 2004 en dus op de dag dat ik dit schrijf 7 jaar!
Ambrose woont bij zijn mama die hij helpt met het huishouden en vooral in de keuken,
Het hele gezin telt 7 kinderen.
Ambrose houdt van voetballen, zit op de basisschool en gaat geregeld naar activiteiten die er georganiseerd worden in het dorp waar hij vandaan komt.

Ambrose (en ik blijf zijn naam herhalen omdat hij nu eindelijk van dat vervelende dossiernummer af is!) woont op de vlakten van Usenyo. Dit ligt 151 kilometer ten oosten van Nairobi in Kenia.
De meeste huizen daar zijn gemaakt van hout en hebben onverharde vloeren.
De belangrijkste etnische groep is de Kamba en de meest gesproken taal is het Kikamba.

Hun dagelijkse maaltijd bestaat uit mais, bonen en/of casave. Veel voorkomende gezondheisdsproblemen zijn malaria en HIV/Aids. Sommige volwassenen in Usenyo hebben werk als dagarbeider en verdienen een karig loontje. De meesten zijn echter werkeloos. De gemeenschap im Useyo heeft behoefte aan betaalbaar onderwijs en alcoholrehabilitatiecentra.

We houden een ieder op de hoogte van het leven van Ambrose via deze site.

We zullen hem briefjes, foto’s en speelgoed sturen en natuurlijk krijgen we ook berichtjes van hem!

 

Geef een reactie