1977-1980

Mijn droom kwam eeeeeeeeeeeeeeeeiiiiindelijk in vervulling. Ik kon dát gaan doen wat ik al jaren en jaren wilde gaan doen namelijk leren voor wat ik later worden wil. JUF!
Ik ging naar de KLOS kleuterleidster opleiding ofwel ‘Streekschool tot opleiding van leidsters en hoofdleidsters bij het kleuteronderwijs’ ofwel kort gezegd ‘Streekschool voor kleuterleidster’s in Arnhem.
(Staat KLOS dan voor KleuterLeidster OpleidingsSchool?)
Ach wat een tijd!!! Zingen in de aula, leren over leren, leren over kinderen, werken met kinderen (stage), blokfluiten, kinderverhalen analyseren en nog veel meer.
Handvaardigheid vond ik het lastigste vak. Ik kan goed handwerken maar niet goed ‘handvaardigen’.
3 Jaar lang lessen volgen waar ik goed in was.
3 Jaar lang plezier met vriendin Ineke.
Thuis werd de af en toe moeilijke situatie dragelijker door het plezier op school maar……….
Ik moest examen doen.
Nachten en nachten leerde ik door.
Een pot thee op mijn kamer, radio Veronica zachtjes aan om mijn ouders niet wakker te maken en dan ’s morgens naar school om tentamens te doen, slapen en weer leren.
De dag van het examen brak aan.
Nog één nacht leren en dan moest ik het laten zien.
Ik warmde die nacht melk op in een pannetje, keerde mijn rug er naartoe en mijn nachtjapon vatte vlam.
Diepe brandwonden maar toch de volgende dag naar school.
En natuurlijk geschiedde waar ik bang voor was…..BLACK OUT!!
Ik wist niets meer en dat vooral bij mijn beste vak; Nederlands.
Dan maar geen tekstverklaring, dan maar uit het puntje van mijn tenen een opstel schrijven.
Wat een misère……
Maar ik haalde het! Moest 1 maandje extra stage lopen omdat ik teveel kind met de kinderen was maar haalde ook dat!

d5d7c06e74421758d2d40055b5671fba

1980-1981

Nog één jaartje te gaan. De hoofdakte ofwel akte B halen en tegelijkertijd de Edoka opleiding doen.
De Edoka opleiding…… Altijd is onderwijs in ontwikkeling en men vond het een goed plan om de kleuterschool en lagere school niet meer los te zien maar er één school van te maken. De zogeheten basisschool moest er komen. Dat was beter voor de kinderen vond men.
Een hele strijd tussen kleuterjuffen en lagere school meesters en juffen want er moest veel water door de zee en vooral veel water bij de wijn.
De PA en de KLOS waren opleidingen van 4 jaar waarin je specifiek over een bepaalde ontwikkelingsleeftijd leerde. Nu werd alles in één vat gegoten. De lagere scholen zaten niet te wachten op de visie van, wat ze noemden, bewaarschooltjes. Maar dat de kleuterscholen en geheel eigen visie hadden die de kinderen voorbereidden op de lagere school werd amper gezien. Er bestaat geen rekenen voordat een kind weet wat hoog en laag, meer en minder is of voordat een kind kan ordenen en serieren. Er ontstaat geen lezen zonder auditieve en visuele discriminatie en synthese.
Om een overgangsjaar te creeeren, want ja ook KLOS en PA moesten samen één PABO worden deed ik dus naast de hoofdakte de Edoka opleiding.

Enfin ik deed dus in 1 jaar waar je op de PA 4 jaar over doet en volgens de wet was ik bevoegd onderwijzeres en  kon ik nu lesgeven aan leerlingen van 4 tot en met 12. Daarnaast haalde ik de hoofdakte en kon ik ook hoofd, euh sorry, directeur worden.